Modelos para superficies de menos de 700m2:

UAPV®300

UAP 300

Superficies: de hasta 100m².
Caudal: 300m3/h
Digital Signage no disponible.
UAPV®300
UAPV®400

UAP 400

Superficies:de 100m² a 200m².
Caudal: 400m3/h
Digital Signage no disponible.
UAPV®400
UAPV®800

UAP 800

Superficies:de 200m² a 300m².
Caudal: 800m3/h
Digital Signage con pantalla de 45''.
UAPV®800
UAPV®800

UAP 2000

Superficies:de 300m² a 700m².
Caudal: 2000m3/h
Digital Signage con pantalla de 55''.
UAPV®2000

Modelos para superficies mayores de 700m2:

UAPV®4000

UAP 4000

Superficies:de 700m² a 1400m².
Caudal: 4000m3/h
Digital Signage con pantalla de 65''.
UAPV®4000
UAPV®8000

UAP 8000

Superficies:de 1400m² a 2700m².
Caudal: 8000m3/h
Digital Signage con pantalla de 65''.
UAPV®8000
UAPV®12000

UAP 12000

Superficies:más de 2700m².
Caudal: 12000m3/h
Digital Signage con pantalla de 75''.
UAPV®12000